วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ประจำเดือนกรกฎาคม  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  โดยมีนายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์  เป็นประธานการประชุม  วาระการประชุมเพื่อหารือข้อราชการ  สะท้อนผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา  รวมถึงวางแผนการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคมและภาระงานในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมาและนางบงกชษกรณ์  แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และ 9 โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม  ณ  ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล