วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียนเพื่อกำหนดแนวทางการติดตาม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ๑ และเขต ๒ ผอ. กลุ่มนิเทศฯ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสพฐ. สช.และสศศ. ในจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สพป.นครปฐม เขต ๑ ทั้งนี้กำหนดการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานระหว่างที่ ๑๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น