วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ  นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์  นางบงกชษกรณ์  แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ศธจ.นครปฐม ได้ลงพื้นที่ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดทุ่งสีหลงและโรงเรียนวัดสามง่าม  อ.ดอนตูม พบว่า โรงเรียนได้รับงบประมาณเต็มจำนวน 100% ทั้งนี้ จากการสอบถาม สัมภาษณ์  ผอ.โรงเรียน  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และนักเรียน พบว่าโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School Lunch จัดเมนูอาหาร  นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  โดยโรงเรียนดำเนินการจัดอาหารกลางวันเองและจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหาร  ได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบจากวัดและชุมชนเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังได้รับการดูแลด้านสุขภาพของนักเรียนและแม่ครัวจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สถานที่ประกอบอาหารและรับประทานอาหาร สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น