วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ในโรงเรียน

วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.เกรียงพงศ์   ภูมิราช  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ในโรงเรียน โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จัดประชุม ณ โรงเรียนหอเอกวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ซึ่งจะได้นำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ต่อไป (ภาพกิจกรรม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น