วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

"๑ ปี ปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าอย่างมั่นคง"

วันที่  ๒๘ -๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางมารศรี  ขันธควร  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน Best practice  และร่วมสัมมนาทางวิชาการ การนำยุทธศาสตร์การบูรณาการการศึกษาสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ในงาน "๑ ปี ปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าอย่างมั่นคง" ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  โดยนายการุญ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น