วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมาและนางบงกชษกรณ์  แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และ 9 โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม  ณ  ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น