วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ประจำเดือนกรกฎาคม  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  โดยมีนายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์  เป็นประธานการประชุม  วาระการประชุมเพื่อหารือข้อราชการ  สะท้อนผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา  รวมถึงวางแผนการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคมและภาระงานในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น