วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ติดตามโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 13  มิถุนายน 2561  นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  และคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม  ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดไร่ขิง  โรงเรียนวัดท่าพูด และโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก  ซึ่งพบว่าทั้ง โรงเรียนดำเนินงานอาหารกลางวันโดยยึดประโยชน์ของนักเรียน  เมนูอาหารกลางวันถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนโดยสำรวจจากความต้องการของนักเรียนและใช้โปรแกรม Thai School Lunch  อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่  และมีปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน  สถานที่ปรุงอาหาร  สถานที่รับประทานอาหารถูกหลักสุขาภิบาล  นักเรียนพึงพอใจต่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้  และปลอดภาวะทุพโภชนาการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น