วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่ 21 มิถุนายน 2561  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศธจ.นครปฐม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม  โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาพ้ฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า  วิทยาลัยพัฒนบริหารธุรกิจ  โรงเรียนคู่พัฒนา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม รร.วัดธรรมศาลา สังกัดสพป.นครปฐมเขต1 และรร.วัดบางปลาสังกัดสพป.นครปฐมเขต 2  ขอขอบคุณคณะผู้วิพากษ์หลักสูตรฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการนำเสนอผลงานระดับชาติ ในวันที่ 24 -25 มิถุนายน 2561 ณกรุงเทพมหานคร ต่อไป .....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น