วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม ยกระดับวิชาชีพ (E2)

31 พฤษภาคม 2561 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม ยกระดับวิชาชีพ (E2) กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มปลูกผัก หมู่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เกษตรอินทรีย์หล่อไม้ฝรั่ง มีความต้องการช่วยเหลือ เครื่องชั่งสินค้าเกษตร พันธ์หน่อไม้ฝรั่ง โดยการวิจัยพันธุ์คุณภาพให้กับกลุ่มเกษตรกร เครื่องอบ อัดปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น