วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม ยกระดับวิชาชีพ (E2)

31 พฤษภาคม .2561 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม ยกระดับวิชาชีพ (E2). กลุ่มเป้าหมาย...วิสาหกิจชุมชน2005....หมู่3  ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ผักอินทรีย์ ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความต้องการ โรงแยกสินค้าเกษตร   ถุงใส่โลโก้ ออกแบบโลโก้หน้าถุง  ความรู้คอมพิวเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น