วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

วันที่ 12 มิถุนายน 2561  นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน โรงเรียนบ้านห้วยพลู อ.นครชัยศรี  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมและโรงเรัยนวัดเกษตราราม อ.บางเลน  ซึ่งพบว่าทั้ง 4 โรงเรียนยึดประโยชน์ของนักเรียนในการดำเนินงานอาหารกลางวัน  อาหารกลางวันมีคุณค่าทางโภชนาการ  นักเรียนมีความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันของโรงเรียนเนื่องจากเมนูอาหารมาจากการสำรวจความต้องการของนักเรียนและโปรแกรม Thai School Lunch  นักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  สามารถเติมได้  ภาชนะอุปกรณ์และสถานที่ประกอบอาหารถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร  สถานที่รับประทานอาหารสะอาดเหมาะสมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น