วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2561  ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม  ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม  โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ และโรงเรียนฟ้าใสวิทยา  พบว่าโรงเรียนบริหารจัดการเชิงระบบโดยจัดทำโครงการอาหารกลางวัน  มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบทั้งครูการเงินและพัสดุ  ครูโภชนาการ  ครูประจำชั้น และครูผู้รับผิดชอบโครงการ  เมนูอาหารใช้โปรแกรม Thai School Lunch  ช่วยออกแบบร่วมกับการสำรวจความต้องการของนักเรียน  รูปแบบการทำอาหารจะดำเนินการเองหรือจ้างเหมาบุคลภายนอกมาดำเนินการ  อาหารมีคุณภาพจัดครบ 5 หมู่ถูกหลักโภชนาการ  สถานที่ปรุงและรับประทานอาหารถูกหลักสุขาภิบาล  นักเรียนมีความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ เนื่องจากหลากหลาย อร่อยและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น