วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน

วันที่ 13 มิถุนายน 2561  ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม  ได้ลงพื้นที่ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดบ้านยาง  โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ และโรงเรียนบอสโกพิทักษ์  ซึ่งพบว่าโรงเรียนได้รับงบประมาณมาเต็มจำนวน 100%  จากการสอบถาม สัมภาษณ์  ผอ.โรงเรียน  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และนักเรียน พบว่าโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School Lunch จัดเมนูอาหาร  นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  โดยโรงเรียนดำเนินการจัดอาหารกลางวันเองและจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหาร  สถานที่ปรุงอาหารและรับประทานอาหารถูกหลักสุขาภิบาล นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเมนูอาหารและได้รับการสนับสนุนข้าวสารจากวัดและชุมชนในช่วงเทศกาล  มีผู้ใจบุญนำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนตามวาระต่าง ๆ และได้รับการดูแลด้านสุขภาพของนักเรียนและแม่ครัวจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น