วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร


30 พฤษภาคม 2561 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร ห้องประชุม cockpit อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น