วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาจังหวัดนครปฐม (Education Hub)


วันที่ 30 พฤษภาคม 2561​ ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาจังหวัดนครปฐม (Education Hub) ปีงบประมาณ2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร​ ห้องประชุมชั้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยความร่วมมือกับวิทยากรจากอาจารย์ ม.มหิดล ม.เกษตรศาสตร์ มรภ.นครปฐม ม.ศิลปากร โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ โรงเรียนพระตำหนักฯ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม โรงเรียนยอแซฟอุปภัมภ์และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น