วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระดับเครือข่ายจังหวัดนครปฐม

วันที่​ 2​-3​ พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระดับเครือข่ายจังหวัดนครปฐม ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีและคณะวิทยากรจากม.มหิดล ม.ศิลปากร ม.เกษตร ศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม โรงเรียนแกนนำวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางครูผู้สอนที่ไม่ใช่วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 180 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนครปฐม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น