วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์

ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และนายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วม ประชุมคณะศึกษานิเทศก์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  พื่อ หารือเกี่ยวกับ ความเคลื่อนไหวของ ศึกษาธิการจังหวัด การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในรอบเดือน15 มีนาคม 15 พฤษภาคม 2561 การจัดทำเอกสารวิชาการ ของกลุ่มงานต่างๆ และการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ต่างของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา  9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น