วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาคุณภาพครูให้มีศักยภาพจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง


วันที่ 19-20 เมษายน 2561 นางสาลิณี ธวัฒน์อธิชัย และ นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ได้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพครูให้มีศักยภาพจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา และ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น