วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย

นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาครูระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและการประเมินหลักสูตร โดยมีครูระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน จำนวน 160 คน ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2561 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น